میتوان به صورت خیلی ساده از صفحه ساز قالب استفاده کرد. در اینجا لیستی از المان هایی که صفحه ساز انفولد از آن ها پشتیبانی می کند را میتوانید مشاهده کنید.